sca

30 אלף+ ישראלים נעזרו בWISER בבחירת יועץ פיננסי.

sca

30 אלף+
ישראלים
נעזרו בWISER
בבחירת יועץ פיננסי.

מה זה תיקון 190?

תיקון 190 הוא הטבה פיננסית עבור הגמלאים והצפויים לצאת לגמלאות.
קופת גמל
התיקון מאפשר להשקיע בקופת גמל כמכשיר השקעה מקצועי בשוק ההון.
2222
פיזור
ניתן לפזר סיכונים בין אפיקי השקעה שונים כדי לקבל תשואה עודפת גם במצב שוק תנודתי (מניות, אג"ח לצד אלטרנטיבי כמו נדל"ן, תשתיות ועוד).
שינוי מסלולים
ניתן לשנות מסלולים ללא עלות וללא אירוע מס ולכן דחיית תשלום מס רווח ההון מאפשרת לחסוך עם פוטנציאל תשואה גדול יותר.
נזילות
הכספים תמיד נזילים וניתן למשוך אותם בתשלום מס רווח הון מופחת של 15% או כקצבה פטורה במלואה ממס רווח הון.

מי אנחנו

Wiser הוא הפורטל הכלכלי האובייקטיבי הראשון בישראל שאינו מנוהל על ידי חברת פיננסים. מה יוצא לכם מזה, אתם שואלים?

סוף סוף מידע בלתי תלוי, נקי וידידותי שעוזר לכם להבין מה צריך לעשות, איך לחסוך והיכן נמצאים בדיוק הפתרונות שאתם צריכים. פשוט. אמרנו כבר?
wise