#

קרנות נאמנות

כספים נזילים, הפקדות מיידיות ופיזור סיכונים – לקרן נאמנות יתרונות רבים. קבלו הצעות תחרותיות מגופים פיננסיים מובילים.

לכל ההצעות
#
מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא אחד מהאפיקים הפופולריים להשקעה, המשקיע בניירות ערך סחירים ובהם מניות ואג”חים.
אפיק ההשקעה מיועד למשקיעים המעוניינים להשקיע בשוק ההון, אך אינם מעוניינים לרכוש את ניירות הערך בעצמם.

מנהל הקרן של קרן הנאמנות, הוא האדם המוסמך והמורשה המנהל בעבור המשקיעים את כספם במסגרת הסכם נאמנות, ומטרתו להפיק רווחים כתוצאה מניהול הכספים בקרן.

תשקיף קרן הנאמנות הינו מסמך מחייב, בו מפרט מנהל הקרן את האג’נדה בניהול הקרן וכל הפרטים החשובים בניהול הקרן כולל אפיקי השקעה, מדדים שונים, חשיפה למכשירים פיננסיים שונים ועוד.

בשוק קיימות קרנות נאמנות פתוחות וסגורות. קרנות נאמנות פתוחות מאפשרות רכישה של יחידות ללא הגבלה, ואילו קרן נאמנות סגורה, היא קרן לה מספר יחידות השקעה מוגבל. נתונים אלו יכולים כמובן להשתנות, והכל בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הקרן (לא לפני שהודיע על כוונתו בתשקיף).

שאלות תשובות

מהו היתרון בהשקעה בקרן נאמנות?
להשקעה בקרן נאמנות יתרונות רבים: ראשית, הכספים המנוהלים במסגרת קרן הנאמנות נזילים וניתן לפדות אותם בכל רגע נתון, ולקבל אותם ישירות לחשבון הבנק. ניתן גם לבצע הפקדה מיידית לקרן הנאמנות ולבצע שינויים ומעברים בין מסלולים בהתאם לרצון ולמתרחש באותו יום מסחר.

המשקיעים בקרן נאמנות יכולים להצטרף לקרן גם עם סכומים קטנים, וביכולתם ליהנות מפיזור רחב של ההשקעות מה שמוביל לפיזור סיכונים אופטימאלי. את קרן הנאמנות מנהל איש מקצוע מומחה, בעל ניסיון וותק בניהול כספים בשוק ההון.
מה החיסרון בהשקעה בקרן נאמנות?
החיסרון הבולט בקרן נאמנות, הוא דמי הניהול הגבוהים בנוסף לעמלות ותוספות שונות (שלא תמיד לוקחים בחשבון בשעת ההחלטה). לעיתים דמי הניהול גבוהים עד כדי העלאת ספק, ביכולת של ההשקעה לייצר תשואה סבירה וכדאית.
למי מיועדת קרן נאמנות?
קרן נאמנות מיועדת לכל אדם, במידה וברשותו הסכום הדרוש לרכישה של יחידה או מספר יחידות בקרן.
כיצד מנוהל תהליך רכישת היחידות בקרן נאמנות?
קרן הנאמנות מורכבת מיחידות השקעה. כל משקיע בוחר כמה יחידות לרכוש וביחד עם משקיעים נוספים נוצרת קרן משותפת המנהלת את כספי בהתאם לתשקיף ועל ידי מנהל הקרן – החברה המנהלת את פעולות המכירה והרכישה של ניירות הערך.
איך קובעים את מחיר הקניה של יחידה להשקעה בקרן נאמנות?
מחיר היחידה נקבע על ידי חלוקה של שיעור השווי של הקרן במספר היחידות הכלולות בה.
מהו שיעור הוספה?
שיעור הוספה הוא תשלום נוסף שיש להוסיף בשעת רכישת היחידות של הקרן.
מהו תשקיף קרן נאמנות?
תשקיף קרן נאמנות הוא מסמך המרכז את ה-DNA של הקרן. עצם קיומו של התשקיף מעוגן בחוק ניירות ערך ואותו מנהל הקרן חייב לפרסם מדי שנה.

מה כולל התשקיף? את כל מה שעשוי לעניין את המשקיע ובכלל זה מדיניות ההשקעות, אפיקים עיקריים להשקעה, מדדי ייחוס ומדיניות כללית ופרטנית להשקעה.
האם ניתן לשנות את הנתונים הקיימים בתשקיף?
ניתן לשנות את הנתונים הקיימים בקרן נאמנות, וזאת רק לאחר שהודיע מנהל הקרן על מהות השינוי בפני המשקיעים בקרן.
אילו סוגים של קרנות נאמנות קיימים בשוק?
בשוק בישראל קיימות מעל ל-1000 קרנות נאמנות, כאשר לאחרונה נפתח השוק לשיווק של קרנות נאמנות גם מחו"ל.

ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות, נפרט את העיקריים בהם: קרן נאמנות פתוחה – קרן נאמנות המנפיקה יחידות ללא הגבלה. יחידות אלו אינן נסחרות בבורסה. קרן נאמנות סגורה – קרן נאמנות המנפיקה מספר מוגבל של יחידות השקעה הנסחרות בבורסה. כאשר מנהל הקרן מוכר את יחידות ההשקעה של הקרן, אין ביכולתו להנפיק יחידות נוספות. בנוסף, ניתן לסווג את קרנות הנאמנות לפי אפיקי ההשקעה ובהן קרנות נאמנות מנייתיות, קרנות נאמנות כספיות, קרנות נאמנות אג"ח, קרנות חו"ל וקרן נאמנות מחקה, שהיא קרן המחקה את הביצועים של אחד המדדים.
מהם חיובי המס על קרנות נאמנות?
קרנות הנאמנות נחלקות ל-2 סוגים בהיבטי המס: קרנות חייבות – קרנות שההכנסות וגם הרווחים של הכספים המנוהלים במסגרתן חייבים במס, עם יתרון חשוב – בעלי היחידות אינם חייבים בתשלום מס על רווחי ההון בשעת פדיון היחידה.

קרנות פטורות – קרנות נאמנות אשר אינן חייבות בתשלום מס על הרווחים. המשקיעים במחזיקים ביחידות ישלמו מס על רווחי ההון הריאלי בשעת פדיון היחידות.

לא ניתן לקזז מתשלומי המס הפסד של הון כנגד רווח מביצועי הכספים בקרן.
אילו עמלות יש לשלם על השקעה בקרן נאמנות?
השקעה בקרן נאמנות כרוכה בתשלום תוספות שונות: דמי משמרת – תשלום עמלה שיש לשלם לבנקים, שהם הגופים דרכם מתנהל תהליך ההשקעה.

דמי העמלה משולמים לבנק בכל שנה בגובה של כ-0.5% מהסכום של הקרן.

דמי ניהול – תשלום שיש לשלם למנהל הקרן עבור ניהול התיק. ישנם מנהלי קרנות שיגבו עמלה גבוהה, ולכן מומלץ מאד להשוות בין גובה דמי הניהול בקרנות השונות.

עמלת הפצה – עמלה שיש לשלם לבנקים ועל אף שהן מוטלות על קרן הנאמנות, ברוב המקרים מי שמשלם אותן אלו המשקיעים.

דמי נאמן – תשלום שיש לשלם לחברה המהווה נאמן לקרן.
מהו נאמן על קרן נאמנות?
נאמן הקרן הוא חברה חיצונית (אינה מנהל הקרן) המפקחת על התנהלות הקרן ודואגת שהקרן מתנהלת בהתאם למה שנקבע מראש בתשקיף.
מה השינויים שחלו בקרנות הנאמנות?
בשנת 2005 עברה 'רפורמת בכר' בכנסת, וחייבה את הבנקים למכור את הנכסים של קרנות הנאמנות שבבעלותם. החיוב הזה נבע מכך שהבנקים ייעצו למשקיעים להשקיע בקרנות נאמנות באחזקת הבנק.

הבנקים מכרו את הנכסים הפיננסיים שבבעלותם, ומעתה יועצים באופן אובייקטיבי יותר.

רוצים להשקיע באפשרויות אחרות?

קבלו את כל החלופות להשקעה החל מקרנות פנסיה, קרנות נאמנות ועד קרנות השתלמות