#

קרן השתלמות

אל תוותרו על הטבות המס של קרן השתלמות. קבלו והשוו בין ההצעות השונות, ובחרו את זו המתאימה לכם.

הקליקו והשוו
#
למה כדאי לפתוח קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא ערוץ חיסכון שפתוח לכל אחד – שכיר או עצמאי, ומאפשר חיסכון לטווח בינוני פטור ממס בעלויות ניהול נמוכות מהחלופות.
במקור, קרן השתלמות נוצרה על מנת לאפשר מימון של השתלמויות ולימודים עבור העובדים, אבל כיום פתוחה לצבירה של כספי חיסכון לכל מטרה.

שכירים אשר מקום העבודה פותח עבורם קרן השתלמות, יכולים לבחור את הגוף המנהל של הקרן.

מקום העבודה מנכה את הסכום משכרו של העובד, מוסיף את סכום ההפקדה מטעם מקום העבודה ומעביר את הסכומים הכוללים לקרן הנבחרת מדי חודש בחודשו.

עצמאים המבקשים לפתוח קרן השתלמות יבחרו את הקרן המועדפת, יגישו טפסים על פי ההנחיות וייהנו מצבירה פטורה ממס בהתאם לסכומים המתעדכנים מדי פעם.

יתרונה הגדול של קרן השתלמות הוא הפטור ממס: הכספים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס, רק אם ההפקדות עמדו במספר תנאים שיפורטו בהמשך.

יתרון נוסף לקרן השתלמות, הוא קבלה של תנאים מועדפים וריביות אטרקטיביות על הלוואות כנגד הקרן.

שאלות תשובות

מהי קרן השתלמות?
קרן השתלמות בעבר הוכרה כתוכנית חיסכון עבור עובדים, מורים ועובדי הוראה, במטרה לאפשר לימודים והשתלמויות בהמשך ניהול הקריירה. מכאן שמה – 'קרן השתלמות'.

לאחר מכן קרן השתלמות נפתחה לכלל העובדים אולם לשכירים בלבד, ואילו כיום קרן השתלמות פתוחה לכלל העובדים, שכירים ועצמאיים, חברי קיבוצים וחברי מושבים. קרן השתלמות מיועד לחיסכון לטווח בינוני, והכספים המנוהלים בה, כמו גם הרווחים הנוצרים מתוקף ניהולה פטורים ממס עד לגובה הקבוע בחוק ובהתאם למועד המשיכה הקבוע בחוק.
מי יכול להפקיד כספים בקרן השתלמות?
קרן השתלמות מיועד לשכירים ועובדים עצמאים ללא הגבלה.
האם קיימת חובה על כל מעסיק לייעד קרן השתלמות לעובדיו?
החוק אינו מחייב כל מעסיק לייעד קרן השתלמות לעובדיו, אולם על מנת לחתור למצב בו מתאפשר אפיק חיסכון פטור ממס לעובדים, הוגדרו צווי הרחבה והסכמים קיבוציים שונים המחייבים מעסיקים לייעד קרן השתלמות, גם במקרה ויוזמה זו אינה נובעת 'מהבית'.
כיצד מבוצעת הפרשת הכספים עבור קרן השתלמות?
הפרשות קרן השתלמות מנוהלות באופן שונה עבור שכירים ועבור עצמאים.

עבור שכירים: העובד מפריש עד 2.5% משכרו והמעסיק מפריש עד 7.5% משכרו וזאת עד לסכום כפול של התקרה לתוספת היוקר. הפרשה של סכומים בגובה הזה תאפשר לחוסך ליהנות מפטור ממס.

עבור עצמאים: ניתן להפריש עד 7% מההכנסה החייבת, כאשר הסכום המוכר כהוצאה לצרכי מס יעמוד על 4.5% מההכנסה.
האם חייבים לייעד את הכספים המנוהלים בקרן השתלמות דווקא ללימודים?
לא.

אין כל חובה לייעד ולממש את הכספים או את הרווחים הנובעים מניהול חיסכון בקרן השתלמות לצורך לימודים או השתלמות. ניתן לעשות שימוש בכספים לכל מטרה, וזאת מבלי להצהיר על כך בפני הרשויות.
האם ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות אחת לאחרת?
ניתן בהחלט להעביר את הכספים הנצברים בקרן השתלמות לקרן אחרת, מבלי לפגוע בכל התנאים והזכויות שנצברו כתוצאה מוותק הקרן.

איך עושים זאת? על ידי פניה ישירה לגוף המנהל את קרן ההשתלמות החדשה.
האם קיימות הטבות המס על קרן השתלמות?
כן.

קרן השתלמות הינה אפשרות מועדפת להשקעה, בשל היכולת ליהנות מפטור ממס על הכספים הנצברים בקרן ועל הרווחים הנובעים ממנה.
כיצד ניתן ליהנות מהטבות מס על הכספים המנוהלים בקרן השתלמות?
על מנת ליהנות מפטור ממס על הכספים הנצברים יש להפקיד עד 2.5% מהשכר (חלקו של העובד) ועד 7.5% מהשכר (חלקו של המעסיק) במקרה והחוסך שכיר. חשוב לציין כי 'השכר' במקרה זה נקבע לרוב כשכר ברוטו, ללא שעות נוספות או תוספות מיוחדות על השכר.

במקרה שהחוסך עצמאי ניתן ליהנות מפטור ממס במידה עד לגובה של 4.5% מההכנסה החייבת.

גם רווחי ההון פטורים ממס וזאת רק אם הכספים נמשכו בטווח של 6 שנים מינימום מיום ההפקדה.

ישנם מקרים נוספים בהם ניתן ליהנות מפטור ממס על רווחי ההון, והם משיכה של הכספים לצרכי לימודים (לאחר מינימום של 3 שנים) או משיכת הכספים על ידי החוסך לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק.
מה החובות של המעסיק בניהול העברת הכספים לקרן השתלמות?
חובתו של המעסיק היא לנכות את הסכומים של העובד ושל מקום העבודה בכל חודש בחודשו, ולהעבירם לקרן ההשתלמות תוך 7 ימים מיום תשלום המשכורת או תוך 15 ימים מתום החודש המחויב בתשלום. המעסיק לא העביר את הכספים כפי שנדרש לעשות? לטובת המעסיק עומדים 40 ימים בהם הוא יכול לבצע את ההפקדה ובמידה ועבר על מועד זה, המעסיק עובר עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס. מדוע זה חשוב?

משום שאם המעסיק דחה את העברת הכספים ואף העביר את הפקדת הכספים של שנה אחת לשנה שאחריה, הסכומים המצטברים יהיו גבוהים יותר מהסכומים הפטורים ממס. מה שיגרור תשלום מס מוגדל עבור העובד.
האם ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לפני המועד שנקבע כזכאי בפטור מס?
כן, אולם אפשרות כזו תגרור תשלום מס על הסכום שנמשך מהקרן, וגם על הרווחים, בהתאם למדרגות המס. במידה וסכום המס שנגבה על הסכומים והרווחים שנמשכו גבוה יותר מהסכום לתשלום בפועל, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בסוף השנה.
איך אפשר לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים מקרן השתלמות?
הלוואה מקרן השתלמות נחשבת לאחת האפשרויות הכדאיות ביותר ללקיחת הלוואה.

מאחר וההלוואה ניתנת כנגד בטוחה פיננסית קיימת (הכספים הקיימים בקרן, בין אם הם נזילים למשיכה וגם אם לא), הריביות עבור הלוואה מקרן השתלמות יכולות להיות אטרקטיביות אפילו בהשוואה ללקיחת הלוואה מהבנקים.

חשוב לציין שגם אם בחרתם לקחת הלוואה מקרן השתלמות, כל התנאים נשמרים כמו גם האפשרות ליהנות מהטבת המס.
האם גם עובדי קבלן שכירים זכאים לפתיחת קרן השתלמות?
מעסיקים של עובדי קבלן חייבים להפריש עבורם כספים לקרן השתלמות, במידה ובמקום העבודה נהוג להפריש לקרנות השתלמות עבור העובדים הישירים.

בהתאם לצווי הרחבה גם עובדים של חברות ניקיון, תחזוקה ואבטחה מחויבים להפריש כספים לטובת העובדים.
מהם התנאים במסגרת קרן השתלמות הקיימים עבור מורים, גננות ועובדי הוראה?
מורים וגננות זכאים לחיסכון בתנאים משופרים במסגרת 'קרן השתלמות' אולם לרוב הכספים המנוהלים בקרן אכן מיועדים למטרות השתלמות ולימודים, לרוב בשנת השבתון. קיימים מקרים בהם ניתן ליהנות מהכספים המנוהלים בקרן ההשתלמות גם למטרות אחרות.

רוצים להשקיע באפשרויות אחרות?

קבלו את כל החלופות להשקעה החל מקרנות פנסיה, קרנות נאמנות ועד קרנות השתלמות