אייקון מעטפה

התחל שאלון למציאת מתכנן מותאם לצרכיך.

התחל

תשואה חודשית

0

תשואה מצטברת השנה

0

SHARPE RATIO

[Diff] All Fund Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio

NAN

(AVG) SHARPE_RATIO of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio

NAN

(AVG) SHARPE_RATIO of Same SUB_SPECIALIZATION

0

AVG ANNUAL MANAGEMENT FEE

[Diff] All Fund AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE

NAN

(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE

NAN

(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of Same SUB_SPECIALIZATION

0

מידע כללי

היא קופה מסוג עם תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים של % ותשואה חודשית של % נכון לתאריך 24/06/2024.

תאריך הקמה

01/01/1970

מספר קופה

אוכלוסיית יעד

סוג התמחות ראשית

סוג התמחות משנית

שם תאגיד שולט

נתוני תשואות

תשואה חודש אחרון שדווח

0

[Diff] All Fund MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD

NAN

(AVG) MONTHLY_YIELD of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD

NAN

(AVG) MONTHLY_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION

0

תשואה מצטברת מתחילת שנה

0

[Diff] All Fund YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD

NAN

(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD

NAN

(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION

0

תשואה מצטברת ל-3 שנים עוקבות

0

תשואה שנתיתי ממוצעת ל-3 שנים עוקבות

0

[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS

NAN

(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS

NAN

(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION

0

תשואה מצטברת ל-5 שנים עוקבות

0

תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים עוקבות

0

[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS

NAN

(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of All Fund

0

[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS

NAN

(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION

0

נכסים

יתרת נכסים לסוף תקופה

0

יחס נזילות

0

שווי אחוז מכלל נכסים

חשיפה למניות

0 0

חשיפה לחו"לE

0 0

חשיפה למט"ח חו"ל

0 0

ניתוח הקופה

lightbulb

קופה זו השיגה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר מכל הקופות מסוג .

lightbulb

קופה זו השיגה את התשואה מתחילת השנה הגבוהה ביותר מכל הקופות מסוג .

lightbulb

קופה זו השיגה את התשואה לשלוש השנים האחרונות הגבוהה ביותר מכל הקופות מסוג .

lightbulb

קופה זו השיגה את התשואה לחמש השנים האחרונות הגבוהה ביותר מכל הקופות מסוג .

מידע נוסף

שיעור דמי ניהול ממוצעת שנתי

0

הפקדות ללא העברות

0

משיכות ללא העברות

0

העברות בין הקופות

0

סטית תקן – 5 שנים עוקבות

0

מדד אלפא

0

שארפ ריבית חסרת סיכון

0